El coneixement que tenim al nostre país de la pintura tradicional xinesa és encara superficial i remot malgrat les nombroses publicacions disponibles, bàsicament perquè no s’ha tingut accés directe a les obres dels grans mestres, protegides en les institucions museístiques oficials de la Xina. Així mateix, el coneixement de la pintura xinesa contemporània és igualment molt limitat a causa de l’escassa difusió per la llunyania cultural encara existent, malgrat la globalització i la mobilització, que han propiciat l’intercanvi intercultural i un cert coneixement mutu.
El professor i mestre Wei Xiaorong és una de les màximes autoritats de la pintura xinesa contemporània a punta de pinzell o lineal, l’últim representant de la pintura tradicional xinesa. És també president i director del Departament de Pintura Xinesa de l’Acadèmia Xinesa de les Arts de Hangzhou, un dels grans centres formatius artístics de més influència cultural a Orient. Aquest departament és l’encarregat de vetllar per la preservació del coneixement, cultiu i recerca de la gran tradició de la pintura xinesa a punta de pinzell.
Les particularitats tècniques del traçat i cal·ligrafiat de la pintura xinesa a punta de pinzell estan sistematitzades en la coneguda «18 Miao» o «18 tècniques de pintura xinesa lineal», hereva i fonament de la pintura xinesa contemporània, evolucionada conceptualment i temàticament.
L’exposició és una mostra representativa del mestre Wei Xiaorong. Com a tal, pot constituir un acostament a la cultura oriental en general i, en particular, una experiència estètica i una contribució al coneixement de la pintura xinesa tradicional i contemporània. El projecte està comissariat pel Dr. Domènec Corbella, catedràtic de Pintura i professor emèrit de la Universitat de Barcelona.
La mostra forma part de la programació expositiva regular de la sala Josep Uclés. Aquesta programació és possible gràcies a la gestió conjunta entre el Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Badalona. En aquest cas, també hi ha col·laborat la Fundació Institut Confuci de Barcelona, on tindrà lloc la conferència de Wei Xiaorong, el dia 11 de juny a les 18:30.